Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Gości Beskidzkiej Przystani 


§ 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Dokonując rezerwacji w obiekcie Beskidzka Przystań

Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług  wynajmu krótkoterminowego oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.


§ 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beskidzka Przystań Iwona Laskowska ul: Świerkowa 1 33-321 Moszczenica
W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, kontakt e-mail:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług krótkotrwałego wynajmu, zawieranej przez Internet na podstawie dokonanej rezerwacji, potwierdzonej wystawieniem faktury – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług krótkoterminowego wynajmu lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ponadto, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Najemcy gromadzone przez monitoring  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Najemcy i innym osobom przebywającym na terenie obiektu Beskidzka Przystań 


Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna Beskidzka Przystań

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mail, numeru kontaktowego telefonu,  lub danych rejestrowych firmy w przypadku przedsiębiorcy jest wymogiem wystawienia faktury o usługi krótkotrwałego wynajmu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi świadczenie usługi przez Beskidzką Przystań.
 

NASZE DOMKI

 
 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 1 - drewniany

  składa się z przestronnego salonu z kominkiem oraz telewizorem połączonym z jadalnią oraz kuchnią wyposażoną w lodówkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę oraz ekspres do kawy.  Oferta


  • Ponadto obiekt posiada cztery sypialnie typu double room, w których znajdują się przestronne komody, jak również telewizory. Do dyspozycji gości są dwie łazienki oraz zadaszony taras wraz z grillem, a także sucha sauna na wyłączność. Domek dysponuje miejscem dla 11 osób z możliwością dostawki.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 2 - drewniany

  składa się z salonu z telewizorem połączonym z jadalnią oraz kuchnią wyposażoną w lodówkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę oraz ekspres do kawy.  Oferta


  • Obiekt posiada dwie sypialnie typu double room, w których znajdują komody oraz telewizor. Do dyspozycji gości jest jedna łazienka oraz zadaszony taras wraz z grillem. Domek dysponuje miejscem dla 6 osób z możliwością dostawki.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 3 - murowany

  składa się z salonu wyposażonego w narożnik oraz sofę, przestronną komodę, szafę, a także telewizor.  Oferta


  • Do dyspozycji gości jest duża łazienka oraz kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę, piekarnik, płytę indukcyjną, mikrofalówkę, jak również zmywarkę. Domek dysponuje miejscem dla 3 osób dorosłych.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 4 - drewniany

  składa się z salonu wyposażonego w narożnik oraz sofę, przestronną komodę, szafę, a także telewizor.  Oferta


  • Do dyspozycji gości jest duża łazienka oraz kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę, piekarnik, płytę indukcyjną, mikrofalówkę, jak również zmywarkę. Domek dysponuje miejscem dla 3 osób dorosłych.

  • ZOBACZ GALERIE

1 / 1

DANE KONTAKTOWE

Tel: 512 099 409
38-315 Śnietnica
Śnietnica 38

Nr konta bankowego: 
SANTANDER  PL 65109018380000000155728026

49.508650, 21.055121