Regulamin

Regulamin użytkowania domków w Beskidzkiej Przystani:

 1. Goście przebywający w domkach Beskidzka przystań, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-06:00.
 3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić (telefonicznie) inne godziny.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności(lub inna kwota ustalona z właścicielem). Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostała część należności jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku plus opłata za saunę w domku nr 1 wg stawki operatora).
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 9. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz. 10.00 – bez zgody Właściciela, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.
 10. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania mebli.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy w okresie trwania pobytu.
 12. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym i musi być ustalona z właścicielem obiektu.
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku (środki pieniężne, biżuterię, dokumenty).  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. .
 19. Na terenie działki obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscem do tego wyznaczonym.
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 21. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 22. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata w kwocie 200 zł.
 23. W domkach obowiązuje segregacja śmieci.
 24. Za dewastację domków użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

Życzymy przyjemnego wypoczynku

 

SAUNA I RUSKA BANIA – WAŻNE INFORMACJE

Na naszym obiekcie znajduje się SAUNA FIŃSKA zewnętrzna, opalana drewnem. W domku nr1 jest zauna wewnętrzna. Istnieje możliwość wynajęcia RUSKIEJ BANI. Aby skorzystać z sauny lub ruskiej bani należy uprzedzić gospodarza domu o chęci skorzystania dzień wcześniej, oraz wnieść stosowną opłatę, która zostanie naliczona w przypadku sauny według wskazania licznika i stawki bazowej, a w przypadku ruskiej bani według z góry określonej stawki.

 

Regulamin korzystania z bani

 1. Bania jest integralną częścią obiektu „Beskidzka Przystań“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do bani należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Korzystanie z bani jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z bani jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia.
 4. Podczas korzystania z bani należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
 5. Z bani korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do bani zabrania się w szczególności osobom:
 • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
 • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
 • z podwyższoną temperaturą ciała,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 1. Wchodząc do bani korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w bani powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  obiektu, „Beskidzka Przystań “  nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przed wejściem do bani  należy:
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 • zdjąć obuwie,
 1. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 2. Rozpaleniem ognia w piecu bani mogą zajmować się jedynie pracownicy „Beskidzkiej Przystanii” Podczas korzystania z banii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 3. Po rozpaleniu w piecu  bani Goście zobowiązani są do pilnowania pieca – do dokładania drzewa aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody (ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się podgrzewania wody do temperatury od 35 do 42 stopni C). Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2- 7 godzin.
 4. Nie należy dotykać elementów pieca w bani, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

 

Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła
 16. Na terenie sauny zabrania się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • palenia tytoniu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 2. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • osobom z chorobami krążenia,
 • osobom chorującym na cukrzycę,
 • osobom nietrzeźwym,
 • kobietom ciężarnym,
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 3.  Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

Instrukcja korzystania z sauny (temperatura 40-100oC)

 1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.

 

NASZE DOMKI

 
 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 1 - drewniany

  składa się z przestronnego salonu z kominkiem oraz telewizorem połączonym z jadalnią oraz kuchnią wyposażoną w lodówkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę oraz ekspres do kawy.



  Oferta


  • Ponadto obiekt posiada cztery sypialnie typu double room, w których znajdują się przestronne komody, jak również telewizory. Do dyspozycji gości są dwie łazienki oraz zadaszony taras wraz z grillem, a także sucha sauna na wyłączność. Domek dysponuje miejscem dla 11 osób z możliwością dostawki.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 2 - drewniany

  składa się z salonu z telewizorem połączonym z jadalnią oraz kuchnią wyposażoną w lodówkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę oraz ekspres do kawy.



  Oferta


  • Obiekt posiada dwie sypialnie typu double room, w których znajdują komody oraz telewizor. Do dyspozycji gości jest jedna łazienka oraz zadaszony taras wraz z grillem. Domek dysponuje miejscem dla 6 osób z możliwością dostawki.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 3 - murowany

  składa się z salonu wyposażonego w narożnik oraz sofę, przestronną komodę, szafę, a także telewizor.



  Oferta


  • Do dyspozycji gości jest duża łazienka oraz kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę, piekarnik, płytę indukcyjną, mikrofalówkę, jak również zmywarkę. Domek dysponuje miejscem dla 3 osób dorosłych.

  • ZOBACZ GALERIE

 • home_yoga_positions_slider1

  OFERTA

  DOMEK NR 4 - drewniany

  składa się z salonu wyposażonego w narożnik oraz sofę, przestronną komodę, szafę, a także telewizor.



  Oferta


  • Do dyspozycji gości jest duża łazienka oraz kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę, piekarnik, płytę indukcyjną, mikrofalówkę, jak również zmywarkę. Domek dysponuje miejscem dla 3 osób dorosłych.

  • ZOBACZ GALERIE

1 / 1

DANE KONTAKTOWE

Tel: 512 099 409
38-315 Śnietnica
Śnietnica 38

Nr konta bankowego: 
SANTANDER  PL 65109018380000000155728026

49.508650, 21.055121